Jaarverslag PCBO Apeldoorn 2018

logo-pcbo
Voorwoord

Onze toekomst

Wij kiezen met passend onderwijs onverkort voor een toekomst van leren op maat. Bevlogen. Toegewijd. En geïnspireerd door onze Christelijke traditie. Met ons onderwijs gaat het goed. Samen met de leerlingen vinden leerkrachten professioneel improviserend hun weg. En onze ondersteunende staf functioneert bovengemiddeld goed.

Speciale aandacht daarentegen verdient de komende jaren onze samenwerking met allerlei andere organisaties. Want bij “probleemkinderen” zijn in de regel veel verschillende partijen betrokken. En die instanties, merken wij, weten niet goed van elkaar waar ze mee bezig zijn. Op die gebrekkige onderlinge communicatie hebben leerkrachten nauwelijks invloed. Wij – bestuur en directeuren – wel. Dus is die kwestie aan ons. Bijvoorbeeld door (bestuurlijke) netwerken op te bouwen, de contacten aan te halen met de gemeente die nog steeds worstelt met de complexiteit van de transitie waar ze zoveel nieuwe verantwoordelijkheid in draagt. Door mee te doen in besturen. Door slim samen te werken, bijvoorbeeld met Stichting Leergeld, zodat kinderen in zwakke wijken wat extra ondersteuning kunnen krijgen omdat ondanks alle goede intenties van de overheid helaas niet alle kinderen gelijke kansen krijgen. En – ook belangrijk – door kinderen uiteindelijk toch over te dragen aan het speciaal onderwijs wanneer bij de leerkrachten en intern begeleiders ondanks alle inspanning de rek echt is verdwenen. Hetgeen geen ramp is, want die scholen zijn er niet voor niets.

"Speciale aandacht verdient onze samenwerking met allerlei organisaties"

In het opbouwen van dergelijke functionele netwerken waren we de afgelopen jaren al heel actief. En dat blijven wij. Want daarin valt de komende jaren nog de meeste winst te halen.

Lees onze verdere plannen voor de komende vier jaar in ons Strategisch Meerjarenbeleidsplan.

Blik op de toekomst