Jaarverslag PCBO Apeldoorn 2018

logo-pcbo
Voorwoord

Onze middelen

Gezonde portemonnee

Het is belangrijk om een gezonde portemonnee te hebben. Dat heeft PCBO Apeldoorn. Toegegeven, de afgelopen jaren gaven we wat meer geld uit dan er binnenkwam. Maar dat is geen reden tot zorg. Mede omdat we in 2018 een flink aantal maatregelen hebben genomen om de controle op onze uitgaven te verstevigen. Zoals het aanscherpen van ons begrotingsproces en ons meerjarenbeleid. Bovendien hebben wij vorig jaar extra geïnvesteerd in de kwaliteit van ons onderwijs, door de aanstelling van een staffunctionaris Onderwijskwaliteit en de aankoop van een kwaliteitssysteem. En er is veel geld opzij gezet om onze gebouwen de komende jaren goed te kunnen opknappen en onderhouden. Dat aan de hand van een meerjarenonderhoudplan. Ook dat stelden we vorig jaar op. Verder huren wij voortaan bedrijven en tijdelijke medewerkers in op basis van veel betere contracten. En – ook niet onbelangrijk – we hebben genoeg in onze spaarpot. Aanvullende externe financiering is niet nodig. Dat alles geeft vertrouwen voor een stabiele toekomst.

Financien werkdrukgelden

Sleutelen aan gebouwen

In 2018 hebben we ook veel aandacht besteed aan de voorgenomen nieuwbouw van diverse scholen. Te beginnen met onze school in Ugchelen. En later ook voor De Sjofar (locatie De Maten) en De Ploeg. Bovendien bereidden we de uitbreiding van diensten op scholen uit om uiteindelijk alles aan te bieden zoals we omschreven bij IKC. Bij al dat gesleutel aan ons gebouwenpark komt enorm veel kijken. Zo moeten we ook rekening houden met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Vorig jaar telden onze scholen er samen 5565; 1,3% minder dan in 2017 bij een gelijkblijvend marktaandeel. Het aantal leerlingen zal naar verwachting tot 2024 nog eens met 2% dalen. Daar spelen we bij verbouw en de nieuwbouw vanzelfsprekend op in.

"We hebben veel aandacht besteed aan voorgenomen nieuwbouw van diverse scholen"

Trots op ICT

Over ICT vertelden wij al eerder. Daar zijn wij apetrots op. Onze ICT-infrastructuur staat inmiddels als een huis. De laatste fundamenten hebben we vorig jaar gelegd. Ook hebben we het programma Sharepoint ingevoerd en de licentie voor het gebruik van onze nieuwe kwaliteitssysteem aangeschaft. Het is nu zaak op die solide basis voort te bouwen en te gaan benutten.

Leuke weetjes

AVG

Veel meer aandacht vergde het afgelopen jaar het thema privacy. De overheid heeft de teugels in die kwestie stevig aangetrokken. Onderzoek dat we naar aanleiding daarvan deden, leidde tot diverse maatregelen. Zo scherpten wij ons beleid aan op het gebied van wachtwoorden en social media, legden we een verwerkingsregister en een register datalekken aan, hebben we bewerkingsovereenkomsten opgesteld, boden we medewerkers een training AVG aan, hebben wij een collega aangesteld met de portefeuille gegevensbescherming (FG), en voerden we een bewustwordingscampagne. Die laatste was hard nodig. Menigeen is soms geneigd luchthartig over de kwestie pricaybescherming heen te stappen. Geheel ten onrechte. Want privacy is een groot goed voor iedereen. Zeker nu we met steeds meer computersystemen werken die onze gegevens opslaan en deze ook kunnen gebruiken voor zaken waarvoor wij helemaal geen toestemming hebben gegeven.