Jaarverslag PCBO Apeldoorn 2018

logo-pcbo
Voorwoord

Onze mensen

Steeds ontwikkelen

Om onderwijs van deze tijd te kunnen blijven bieden, vragen we veel van onze mensen. Veel meer dan pakweg 15 jaar geleden. Zij moeten zich voortdurend ontwikkelen, in hun kennis en in hun onderwijskundige vaardigheden. Voor hun scholing trokken we in 2018 veel geld uit. Een groot aantal leerkrachten en schooldirecteuren haalde dat jaar hun master. Bovendien proberen we het werkklimaat en de werkomstandigheden voor medewerkers te verbeteren. Onderzoek wees ons daarin de weg. Tal van maatregelen troffen we. Van het verbeteren van fysieke werkhouding tot gesprekken over hoe wij samen voor een betere balans tussen werk en privé zouden kunnen zorgen.

"We verbeterden de fysieke werkhouding en waren in gesprek over een betere werk-privé balans"

Inspelen op tekort

Veel lastiger te beïnvloeden is het landelijk tekort aan leerkrachten. Dat is nijpend. Hun salaris is nu beter dan een paar jaar geleden. En meer en meer scholieren starten met de PABO-opleiding. Maar vooralsnog blijft de druk voelbaar. Daarom probeerden wij in 2018 zelf ook bij te dragen aan het oplossen van het probleem. Bijvoorbeeld door mee te praten in verschillende commissies van de PO-raad. Maar ook door onszelf als werkgever beter te profileren. Dat deden we onder andere door onze communicatiekanalen te vernieuwen en onze arbeidsmarktcommunicatie flink op te frissen. Want het mocht allemaal best wat eigentijdser en een tikje minder bedeesd. Ook poogden wij als werkgever aantrekkelijker te worden. Het belang daarvan maakte onderzoek vorig jaar duidelijk. We besteden nu meer geld aan de professionele ontwikkeling van medewerkers. We proberen medewerkers in de gelegenheid te stellen binnen PCBO van baan te wisselen als ze dat graag willen. We maken veel werk van uitdagende projecten die het onderwijs ten goede komen, zodat medewerkers kunnen meebouwen aan nog moderner onderwijs. En we streven naar een veilige werkomgeving. Dat alles lukte in 2018 goed. De toenemende agressie tegen leraren daarentegen bezorgt ons hoofdbrekens. Een passend remedie daartegen hebben we nog niet gevonden. In 2019 hopelijk wel.

"We maken werk van uitdagende projecten die het onderwijs ten goede komen, zodat medewerkers meebouwen aan nog moderner onderwijs"

De weg wijzen

In al hun ontwikkelwerk proberen wij onze mensen te ondersteunen. Niet alleen met geld. Wij stimuleren leraren ook om professioneel ongehoorzaam te zijn als hun werk daarom vraagt. En vooral nieuwe dingen te proberen. Ook proberen wij zo open mogelijk met medewerkers te communiceren. Hen te vertellen waarom we als bestuur en directies doen wat we doen. Onze worstelingen en dilemma’s eerlijk te delen. Zichtbaar en toegankelijk te zijn. Ontspannen te blijven in de hectiek van alledag. En ons belangrijke werk voor al die ruim 5.000 basisschoolleerlingen in Apeldoorn zo nu en dan ook een beetje te relativeren. Door gewoon plezier te hebben in wat we doen en dat ook te laten zien. Dat pad kozen wij in 2018. En daar gaan we mee door.

Leeftijdsopbouw medewerkers Meeste medewerkers voor de klas